MULTIWIR - dr Kwasniak
WYPEŁNIENIA MULTIWIR WYPEŁNIENIA USYPOWE ODPYLACZE MOKRE ODKRAPLACZE PŁUCZKI GAZOWE ABSORBERY
I NAWILŻACZE

Nazwa MULTIWIR pochodzi od zjawiska mnogości trwałych i uporządkowanych wirów tworzących się w strumieniu gazu przepływającego przez wypełnienie o specjalnej konstrukcji. Wypełnienie składa się z warstw jednakowych równoległych listew rozmieszczonych tak, że listwy sąsiednich warstw krzyżują się pod określonym kątem. Gaz przepływający przez wypełnienie dzieli się na wielką ilość małych wirujących strug. Do tej pory praktyczne zastosowanie znalazły dwie formy wypełnienia: prostopadłościenna oraz pierścieniowa. Wypełnienie prostopadłościenne składa się z warstw prostych listew. Forma pierścieniowa jest złożona z zagiętych listew i pozwala na przepływ gazu w kierunku promieniowym.
MULTIWIR
MULTIWIR Napływający strumień gazu dzieli się w strukturze wypełnienia na wiele małych strug płynących wzdłuż kanałów między listwami. Strugi gazu płynące pomiędzy listwami należącymi do sąsiednich warstw kontaktują się ze sobą stycznie pod kątem równym kątowi skrzyżowania listew. W wyniku wzajemnego przekazywania pędu strugi gazu są wprawiane w ruch wirowy. Doświadczalnie stwierdzono, że prędkość kątowa wirów jest stała, co znaczy, że wiry mają formę obracających się walców. Częstotliwość obrotów jest zależna od prędkości gazu. W praktycznych zastosowaniach wynosi ona zazwyczaj 30 ÷ 60 s-1. Średnica wirów zależy od wielkości kanałów wypełnienia i w praktyce wynosi najczęściej 15 ÷ 30 mm.

Siła odśrodkowa będąca wynikiem ruchu wirowego strug gazu jest głównym czynnikiem separującym cząstki aerozolowe. Skuteczność procesu separacji cząstek zależy od parametrów konstrukcyjnych wypełnienia oraz od prędkości gazu. Najwyższa zaobserwowana skuteczność odpylania osiągnęła zakres 90 ÷ 100% w całym zakresie wielkości cząstek powyżej 0,2 µm.

Badania doświadczalne skuteczności odpylania i odkraplania gazów na wypełnieniach MULTIWIR były i są nadal prowadzone w Polsce na Politechnice Łódzkiej oraz w Niemczech na uniwersytetach technicznych w Clausthal, Karlsruhe, Stuttgart i Essen.
MULTIWIR

Wypełnienia MULTIWIR są produkowane ze stali kwasoodpornej lub polipropylenu.
MULTIWIR - dr Kwasniak