MULTIWIR - dr Kwasniak
WYPEŁNIENIA MULTIWIR WYPEŁNIENIA USYPOWE ODPYLACZE MOKRE ODKRAPLACZE PŁUCZKI GAZOWE ABSORBERY
I NAWILŻACZE

MULTIWIR
Odpylacz mokry typu MULTIWIR jest najczęściej stosowany w przemyśle cukrowniczym, gdzie służy do wychwytywania pyłu cukrowego ze strumienia powietrza z suszarki lub chłodziarki cukru.

Aparat podzielony jest za pomocą przegrody na dwie komory: komorę odpylania i komorę odkraplania. Obie komory wyposażone są w wypełnienia typu MULTIWIR oraz zraszacze. Separacja pyłu i kropel następuje w kanałach wypełnień na skutek oddziaływania siły odśrodkowej towarzyszącej ruchowi wirowemu strug powietrza.

W komorze odpylania wypełnienie jest zraszane cieczą obiegową o stężeniu 50 ÷ 60Bx. Stężenie cieczy utrzymywane jest automatycznie przez okresowe włączanie dopływu soku rzadkiego do zbiornika cyrkulacyjnego i działanie przelewu. W komorze odkraplania istnieje tendencja do tworzenia się sopli cukrowych na dolnej powierzchni wypełnienia. Sople są spłukiwane przez włączenie na okres ok. 5 min na dobę zraszacza zasilanego gorącym sokiem rzadkim.

ODPYLACZ MOKRY typu MULTIWIR charakteryzuje się:
  • bardzo wysoką skutecznością odpylania: 99,9%
  • niewielkimi rozmiarami aparatu i instalacji
  • niewielkim spadkiem ciśnienia (poniżej 900 Pa)
  • dużym stopniem odparowania wody z cieczy obiegowej (ok. 50%)
    kosztem ochładzania strumienia powietrza o ok. 4 oC
  • bezobsługową eksploatacją

APPLICATIONS
MULTIWIR - dr Kwasniak