MULTIWIR - dr Kwasniak
WYPEŁNIENIA MULTIWIR WYPEŁNIENIA USYPOWE ODPYLACZE MOKRE ODKRAPLACZE PŁUCZKI GAZOWE ABSORBERY
I NAWILŻACZE

MULTIWIR


Proces absorpcji jest w dużym stopniu zależny od prawidłowego rozdziału cieczy na powierzchni wypełnienia. Istnienie niezwilżonych elementów wypełnienia oraz proces "kanałowania" znacznie zmniejszają współczynniki wymiany masy.

Wypełnienie MX, o powierzchni właściwej 90 m2/m3, zapewnia optymalny spływ cieczy zraszającej . Wypełnienie zbudowane jest z perforowanych listew polipropylenowych zagiętych pod kątem 75o w regularnych odstępach długości. Perforacje i zagięcia zapewniają równomierny spływ cieczy na całej powierzchni wypełnienia z obu stron listew nawet w przypadku bardzo niskich prędkości gazu.

Zaletą wypełnienia MX jest duża trwałość i wytrzymałość mechaniczna.


Przykładem zastosowania wypełnienia MX jest instalacja absorpcji chlorowodoru działająca od 1995 r w Hucie Miedzi Legnica na wydziale kwasu siarkowego. Dwa identyczne aparaty pracujące równolegle są częścią instalacji Solinox do odsiarczania spalin. Każdy aparat jest cylindryczną kolumną podzieloną pionową przegrodą na część współprądową i przeciwprądową. Obie części są wypełnione i wyposażone w dysze zraszające. Łączna wysokość warstwy wypełnienia w każdym aparacie wynosi 6m. Część przeciwprądowa zawiera odkraplacz w postaci standardowego wypełnienia Multiwir umieszczonego na szczycie.
Wypełnienie MX jest zraszane cieczą obiegową o stężeniu chlorków 1,5 ÷ 2,5 g/l bez dodatku środka neutralizującego. Prędkość przepływu gazu przez wypełnienie wynosi 2,65 m/s. Średni czas przepływu gazu przez wypełnienie MX wynosi 2,26 s. W tym czasie instalacja pochłania średnio 185 mg chlorowodoru z każdego m3/s gazu. Dzięki skutecznej absorpcji chlorowodoru możliwy jest proces odsiarczenia spalin w instalacji SOLINOX.

MULTIWIR

MULTIWIR


Na zastosowaniu wypełnienia MX oparte jest działanie nawilżacza gazu saturacyjnego stosowanego w przemyśle cukrowniczym. Aparat służy do nawilżenia i podgrzania gazu saturacyjnego za pomocą gorącej wody, co prowadzi do polepszenia procesu saturacji i zmniejszenia zapotrzebowania dwutlenku węgla w tym procesie.
Urządzenie jest cylindryczną kolumną wypełnioną pracującą w przeciwprądzie w warunkach nadciśnienia. Kolumna zawiera ok. 2m wypełnienia MX z polipropylenu i 0,5 m wypełnienia odkraplającego. Wypełnienie MX jest zraszane gorącą w ilości ok. 7 dm3/m2.s. Prędkość gazu wynosi ok. 3 m/s. Odpływ wody jest kontrolowany przez zawór automatyczny.


Wypełnienie MX do bezprzeponowej wymiany masy
charakteryzuje się:
  • wysoką skutecznością w szerokim zakresie prędkości gazu
  • optymalnym spływem cieczy na wypełnieniu
  • stabilną pracą
  • niskim spadkiem ciśnienia (poniżej 300 Pa/m)
  • dużą trwałością i wytrzymałością mechaniczną

APPLICATIONS
MULTIWIR - dr Kwasniak