MULTIWIR - dr Kwasniak
WYPEŁNIENIA MULTIWIR WYPEŁNIENIA USYPOWE ODPYLACZE MOKRE ODKRAPLACZE PŁUCZKI GAZOWE ABSORBERY
I NAWILŻACZE

MULTIWIR
Wypełnienia odkraplające typu Multiwir mogą mieć formę prostopadłościenną lub pierścieniową. Prostopadłościenne pakiety wypełnień wykonane z polipropylenu stosuje się w części odkraplającej odpylaczy powietrza i absorberów. Wypełnienia w formie pierścieniowej instaluje się między innymi w wyparkach cukrowniczych.

Odkraplacz oparów typu MULTIWIR, instalowany w komorach oparowych wyparek cukrowniczych, składa się z wypełnienia strukturalnego o kształcie pierścienia, zamontowanego na stożkowym dnie i przykrytego pokrywą. Wypełnienie zbudowane jest z listew ze stali kwasoodpornej i może być łatwo zmontowane wewnątrz istniejącej wyparki. Proces odkraplania zachodzi w kanałach między listwami wypełnienia. Dzięki sile odśrodkowej towarzyszącej ruchowi wirowemu strug oparów krople cieczy zatrzymują się na listwach, a następnie spływają w kierunku rury odpływowej.

ODKRAPLACZ OPARÓW typu MULTIWIR wyróżnia się:
  • bardzo wysoką skutecznością odkraplania
    (zawartość cukru w kondensacie mniejsza od 2 ppm)
  • niskim spadkiem ciśnienia (poniżej 800 Pa)
  • niewielkimi rozmiarami
  • łatwym montażem wewnątrz istniejących aparatów wyparnych
  • nieograniczoną w czasie gwarancją na całkowicie bezobsługową eksploatację

REFERENCJE
MULTIWIR - dr Kwasniak